ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่
เรื่อง ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 1