ประกาศเปิดเผยราคาโครงการจัดซื้อตัวถังบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ใหม่