ประกาศเปิดเผยราคากลางพร้อมวิธีคำนวณราคากลางโครงการซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติฯขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่(โอนงบประมาณ)