ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ(เส้นสี่แยกกลางบ้าน) บ้านป่าแดง หมู่ที่ 6 งบประมาณ 2561