โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2562
วันที่ 18-22 มกราคม 2562 ณ ลานประชารัฐ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ฉบับที่ ๓) ประจำปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเพิ่มศักยภาพพัฒนาบุคลากร หลักสูตรเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.บ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ อนงค์นาถ กรีนวิว รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการคัดแยกและลดปริมาณขยะสิ่งปฏิกูลเพื่อป้องกันการเกิดโรคในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่

อ่านเพิ่มเติม...

S 7127051  โครงการอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อบต.บ้านไผ่

อ่านเพิ่มเติม...

S 7086173     โครงการสุขกาย สุขใจ ผู้สูงวัยใกล้ธรรมะ 

อ่านเพิ่มเติม...

S 6979592   โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะุการเรียนรู้ในเด็กก่อนวัยเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการลดปริมาณขยะ อบต.บ้านไผ่ (ภายใต้ธนาคารขยะ เพื่อกองทุนฌาปนกิจตำบลบ้านไผ่) "การคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองครอบครัว" หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่

อ่านเพิ่มเติม...

หมวดหมู่รอง