สถานที่สำคัญ ของตำบลบ้านไผ่

วัดสามัคคีธรรมาราม บ้านหนองผือ ม.1 ต.บ้านไผ่
02
 
โรงเรียนบ้านหนองผือ กอบง ม.1,ม.11 ต.บ้านไผ่
02
 
ศูนย์พัฒนาชนนบท
02
 
วัดสมุหนาถาราม บ้านกุดเป่ง ม.2 ต.บ้านไผ่
02
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.บ้านไผ่ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่
02
 
โรงเรียนบ้านหนองผือ กอบง ม.1,ม.11 ต.บ้านไผ่
02
 
วัดสว่างทุ่งมน ม.8,ม.13 ต.บ้านไผ่
02
 
แก่งละว้า ต.บ้านไผ่
02
 
แก่งตะวันลอน ม.5 บ้านธาตุ ต.บ้านไผ่
02
 
02
 
วัดวารีอุดมมาราม ม.4 บ้านโนนละม่อม ต.บ้านไผ่
02
 
โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม บ้านโนนละม่อม ม.4 ต.บ้านไผ่
02
 
โรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุง ม.3 ต.บ้านไผ่
02
 
โรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุง ม.3 ต.บ้านไผ่
02
 
วัดบูรณะประชาวาส บ้านเป้า ม.3 ต.บ้านไผ่
02